Ngày 05-03-2024

Bùng binh Lê Nin giao giữa đường Lê Hồng Phong & Đại lộ VL lênin - TP Vinh

Vị trí : Vòng xuyến Đại Lộ 3/2

Tầm nhìn : 800m

Kích thước : 10m x 5m

Chiều cao mặt đất : : 12m

Chất liệu : Khung sắt, mặt Hifilex, đèn Halozen

Mật độ : Khung sắt, mặt Hifilex, đèn Halozen

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRẺ NGHỆ AN 

Địa chỉ: Đường Ven Sông, Khối Tân Hòa, Phường Vinh Tân, TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238 3844015 * Fax: 0238 3566940

Website: http://quangcaotrena.com.vn