Ngày 05-03-2024

Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - TP Vinh

Vị trí : Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - TP Vinh

Tầm nhìn : 1000m

Kích thước : 3m x 1.5m x 15 biển

Chiều cao mặt đất : : 4.5m

Chất liệu : Trụ lốc, Khung sắt, mặt Hifilex, đèn Metal

Mật độ : Trụ lốc, Khung sắt, mặt Hifilex, đèn Metal

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRẺ NGHỆ AN 

Địa chỉ: Đường Ven Sông, Khối Tân Hòa, Phường Vinh Tân, TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238 3844015 * Fax: 0238 3566940

Website: http://quangcaotrena.com.vn