Ngày 05-03-2024

Góc Công Viên Thiếu Nhi Hồ cá Cửa Nam - TP Vinh

Vị trí : Góc đường Phan Đình Phùng - TP Vinh

Tầm nhìn : 800m

Kích thước : 14m x 7m x 2 mặt

Chiều cao mặt đất : : 18m

Chất liệu : Trụ lốc, Khung sắt, Mặt Hiflex, Đèn metan

Mật độ : Trụ lốc, Khung sắt, Mặt Hiflex, Đèn metan

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRẺ NGHỆ AN 

Địa chỉ: Đường Ven Sông, Khối Tân Hòa, Phường Vinh Tân, TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238 3844015 * Fax: 0238 3566940

Website: http://quangcaotrena.com.vn