Ngày 05-03-2024

Ngã 5 Bùng Binh - Đại Lộ Lê Nin - TP Vinh

Vị trí : Vòng Xoay Đồng Hồ - TT Thành Phố Vinh

Tầm nhìn : 800m

Kích thước : 12m x 6m x 1 mặt

Chiều cao mặt đất : : 16m

Chất liệu : Trụ Lốc, Khung Sắt, Mặt Hiflex, Đèn Metan

Mật độ : Trụ Lốc, Khung Sắt, Mặt Hiflex, Đèn Metan

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRẺ NGHỆ AN 

Địa chỉ: Đường Ven Sông, Khối Tân Hòa, Phường Vinh Tân, TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238 3844015 * Fax: 0238 3566940

Website: http://quangcaotrena.com.vn