Ngày 17-12-2018

Pano QL 1A - Cầu Cày - TP Hà Tĩnh

Vị trí : Pano QL 1A - Cầu Cày - TP Hà Tĩnh

Tầm nhìn : 1000m

Kích thước : 20m x 8m x 2 mặt

Chiều cao mặt đất : : 22m

Chất liệu : Khung sắt, mặt Hifilex

Mật độ : Khung sắt, mặt Hifilex

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRẺ NGHỆ AN 

Địa chỉ: Đường Ven Sông, Khối Tân Hòa, Phường Vinh Tân, TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: (84-0238)3844015 * Fax: (84-0238)3566940

Website: http://quangcaotrena.com.vn