Pano QL 1A - Phía bắc TP Đông Hà - Quảng Trị

Vị trí : Pano QL 1A - Huyện Gio Linh - Phía bắc TP Đông Hà

Tầm nhìn : 1000m

Kích thước : 20m x 8m x 2 mặt

Chiều cao mặt đất : : 25m

Chất liệu : Trụ tổ hợp, khung sắt, mặt Hiflex

Mật độ : Trụ tổ hợp, khung sắt, mặt Hiflex

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRẺ NGHỆ AN 

Địa chỉ: Đường Ven Sông, Khối Tân Hòa, Phường Vinh Tân, TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238 3844015 * Fax: 0238 3566940

Website: http://quangcaotrena.com.vn