Ngày 05-03-2024

Pano QL 1A - km 11 - Nghi Long - Nghi Lộc - Nghệ An

Vị trí : Nghi Long - Nghi Lộc - cách TP Vinh 9Km

Tầm nhìn : 1000m

Kích thước : 18m x 6m x 2 mặt

Chiều cao mặt đất : : 16m

Chất liệu : Khung sắt, mặt Hifilex

Mật độ : Khung sắt, mặt Hifilex

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRẺ NGHỆ AN 

Địa chỉ: Đường Ven Sông, Khối Tân Hòa, Phường Vinh Tân, TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238 3844015 * Fax: 0238 3566940

Website: http://quangcaotrena.com.vn