Ngày 26-01-2022

Pano km 13 - Nghi Long - Nghi Lộc - Nghệ An

Vị trí : Km 13 Nghi Long - Nghi Lộc - Nghệ An

Tầm nhìn : 1000m

Kích thước : 16m x 8m

Chiều cao mặt đất : : ~25m

Chất liệu : Khung sắt, mặt Hifilex

Mật độ : Khung sắt, mặt Hifilex

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRẺ NGHỆ AN 

Địa chỉ: Đường Ven Sông, Khối Tân Hòa, Phường Vinh Tân, TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238 3844015 * Fax: 0238 3566940

Website: http://quangcaotrena.com.vn