Ngày 05-03-2024

Pano tại Km số 12 QL 1A vào trung tâm TP Vinh

Vị trí : Ql 1A xã Nghi Liên - Thành Phố Vinh

Tầm nhìn : 1000 m

Kích thước : 16m x 8m x 2 mặt

Chiều cao mặt đất : : 25 m

Chất liệu : Trụ tổ hợp, khung sắt, mặt Hiflex

Mật độ : Trụ tổ hợp, khung sắt, mặt Hiflex

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRẺ NGHỆ AN 

Địa chỉ: Đường Ven Sông, Khối Tân Hòa, Phường Vinh Tân, TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238 3844015 * Fax: 0238 3566940

Website: http://quangcaotrena.com.vn