Ngày 23-06-2024

Pano tại Ngã ba Cầu vượt Nghi Kim - TP.Vinh

Vị trí : QL 1 A, Nghi Liên

Tầm nhìn : 800 m

Kích thước : 14 m x 7m

Chiều cao mặt đất : : Khoảng 14 m

Chất liệu : Khung sắt, mặt Hifilex, đèn Metal

Mật độ : Khung sắt, mặt Hifilex, đèn Metal

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRẺ NGHỆ AN 

Địa chỉ: Đường Ven Sông, Khối Tân Hòa, Phường Vinh Tân, TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238 3844015 * Fax: 0238 3566940

Website: http://quangcaotrena.com.vn