Ngày 05-03-2024

Pano tại Siêu thị Intimex - Tp.Vinh

Vị trí : QL 1 A Lê Duẫn - TP.Vinh

Tầm nhìn : 800 m

Kích thước : 16,5 m x 6 m/pano

Chiều cao mặt đất : : Khoảng 21 m

Chất liệu : Khung săt, mặt Hifilex, đèn Matal

Mật độ : Khung săt, mặt Hifilex, đèn Matal

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRẺ NGHỆ AN 

Địa chỉ: Đường Ven Sông, Khối Tân Hòa, Phường Vinh Tân, TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238 3844015 * Fax: 0238 3566940

Website: http://quangcaotrena.com.vn