Ngày 05-03-2024

Pano tại chợ Hưng Dũng - Đ. Tuệ Tĩnh - TP Vinh

Vị trí : Trên mái đình chính chợ Hưng Dũng - TP Vinh

Tầm nhìn : 600m

Kích thước : 15.5m x 5m

Chiều cao mặt đất : : Khoảng 11m

Chất liệu : Khung sắt, mặt Hifilex

Mật độ : Khung sắt, mặt Hifilex

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRẺ NGHỆ AN 

Địa chỉ: Đường Ven Sông, Khối Tân Hòa, Phường Vinh Tân, TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238 3844015 * Fax: 0238 3566940

Website: http://quangcaotrena.com.vn