Ngày 05-03-2024

Phía Bắc Trạm Thu Phí Bến Thủy 1 - TP Vinh

Vị trí : Pano đường tránh TP Vinh

Tầm nhìn : 800m

Kích thước : 15m x 7m

Chiều cao mặt đất : : 20m

Chất liệu : Khung sắt, mặt Hifilex, đèn Metal

Mật độ : Khung sắt, mặt Hifilex, đèn Metal

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRẺ NGHỆ AN 

Địa chỉ: Đường Ven Sông, Khối Tân Hòa, Phường Vinh Tân, TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238 3844015 * Fax: 0238 3566940

Website: http://quangcaotrena.com.vn