Ngày 05-03-2024

QL 1A - Đường Nguyễn Trãi

Vị trí : Dãi phân cách QL 1A - Đường Nguyễn Trãi

Tầm nhìn : 1000m

Kích thước : 1m x 1.6m x 10 biển

Chiều cao mặt đất : :

Chất liệu : Khung sắt, mặt Hifilex, đèn Metal

Mật độ : Khung sắt, mặt Hifilex, đèn Metal

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRẺ NGHỆ AN 

Địa chỉ: Đường Ven Sông, Khối Tân Hòa, Phường Vinh Tân, TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238 3844015 * Fax: 0238 3566940

Website: http://quangcaotrena.com.vn