Ngày 05-03-2024

QL 1A - Góc Vườn Hoa Tam Giác

Vị trí : QL 1A - Góc Công Viên Cửa Bắc - TP Vinh

Tầm nhìn : 800m

Kích thước : 9m x 4.5m

Chiều cao mặt đất : : 12m

Chất liệu : Trụ Lốc, Khung sắt, mặt Hiflex, Đèn Metan

Mật độ : Trụ Lốc, Khung sắt, mặt Hiflex, Đèn Metan

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRẺ NGHỆ AN 

Địa chỉ: Đường Ven Sông, Khối Tân Hòa, Phường Vinh Tân, TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238 3844015 * Fax: 0238 3566940

Website: http://quangcaotrena.com.vn