Ngày 05-03-2024

QL 1A - Phía Nam Đường tránh Tp Hà Tĩnh

Vị trí : Ngã 4 phía Nam đường tránh Tp Hà Tĩnh

Tầm nhìn : 1000m

Kích thước : 14m x 7m

Chiều cao mặt đất : : ~20m

Chất liệu : Khung sắt, mặt Hifilex

Mật độ : Khung sắt, mặt Hifilex

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRẺ NGHỆ AN 

Địa chỉ: Đường Ven Sông, Khối Tân Hòa, Phường Vinh Tân, TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238 3844015 * Fax: 0238 3566940

Website: http://quangcaotrena.com.vn