Ngày 05-03-2024

QL 1A - Phía bắc TP Vinh - Nghi Trung - Nghi Lộc

Vị trí : QL 1A - Phía bắc TP Vinh - Nghi Trung - Nghi Lộc

Tầm nhìn : 1000m

Kích thước : 16m x 8m

Chiều cao mặt đất : :

Chất liệu :

Mật độ :

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRẺ NGHỆ AN 

Địa chỉ: Đường Ven Sông, Khối Tân Hòa, Phường Vinh Tân, TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238 3844015 * Fax: 0238 3566940

Website: http://quangcaotrena.com.vn