Ngày 05-03-2024

QL 1A - Quảng Xương - Thanh Hóa

Vị trí : QL 1A - Quảng Xương - Thanh Hóa

Tầm nhìn : 1000m

Kích thước : 20m x 10m

Chiều cao mặt đất : : 25m

Chất liệu : Khung sắt, mặt Hiflex, đèn Metan

Mật độ : Khung sắt, mặt Hiflex, đèn Metan

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRẺ NGHỆ AN 

Địa chỉ: Đường Ven Sông, Khối Tân Hòa, Phường Vinh Tân, TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238 3844015 * Fax: 0238 3566940

Website: http://quangcaotrena.com.vn