Ngày 05-03-2024

QL 1A - Vườn hoa Lê Thành Đồng - TP Đồng Hới

Vị trí : Góc Vườn Hoa Lê Thành Đồng - TP Đồng Hới

Tầm nhìn : 800m

Kích thước : 10m x 5m x 3 mặt

Chiều cao mặt đất : : 12m

Chất liệu : Trụ lốc, khung sắt, mặt Hiflex, đèn Metan

Mật độ : Trụ lốc, khung sắt, mặt Hiflex, đèn Metan

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRẺ NGHỆ AN 

Địa chỉ: Đường Ven Sông, Khối Tân Hòa, Phường Vinh Tân, TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238 3844015 * Fax: 0238 3566940

Website: http://quangcaotrena.com.vn