Ngày 26-01-2022

QL 46 - Góc ngã tư Sân Bay (Pano 01 mặt)

Vị trí : QL 46 - Góc ngã tư Sân Bay (Pano 01 mặt)

Tầm nhìn : 1000m

Kích thước : 10m x 5m

Chiều cao mặt đất : : 12m

Chất liệu :

Mật độ :

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRẺ NGHỆ AN 

Địa chỉ: Đường Ven Sông, Khối Tân Hòa, Phường Vinh Tân, TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238 3844015 * Fax: 0238 3566940

Website: http://quangcaotrena.com.vn