Ngày 05-03-2024

QL 48 - Quỳ Hợp - Nghệ An

Vị trí : QL 48 - Quỳ Hợp - Nghệ An

Tầm nhìn : 1000m

Kích thước : 12m x 6m

Chiều cao mặt đất : :

Chất liệu :

Mật độ :

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRẺ NGHỆ AN 

Địa chỉ: Đường Ven Sông, Khối Tân Hòa, Phường Vinh Tân, TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238 3844015 * Fax: 0238 3566940

Website: http://quangcaotrena.com.vn