Ngày 26-01-2022

QL 48 - TX Thái Hòa - Nghệ An

Vị trí : QL 48 - TX Thái Hòa - Nghệ An

Tầm nhìn : 1000m

Kích thước : 12m x 6m

Chiều cao mặt đất : :

Chất liệu : Khung sắt, mặt Hifilex

Mật độ : Khung sắt, mặt Hifilex

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRẺ NGHỆ AN 

Địa chỉ: Đường Ven Sông, Khối Tân Hòa, Phường Vinh Tân, TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238 3844015 * Fax: 0238 3566940

Website: http://quangcaotrena.com.vn