Ngày 05-03-2024

QL1A - Đèo Con - Kỳ Anh

Vị trí : QL1A - Đéo Con - Kỳ Anh

Tầm nhìn : 1000m

Kích thước : 15m x 7m

Chiều cao mặt đất : : 18m

Chất liệu : Khung Sắt, mặt Hifilex, đèn Metan

Mật độ : Khung Sắt, mặt Hifilex, đèn Metan

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRẺ NGHỆ AN 

Địa chỉ: Đường Ven Sông, Khối Tân Hòa, Phường Vinh Tân, TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238 3844015 * Fax: 0238 3566940

Website: http://quangcaotrena.com.vn