Ngày 05-03-2024

Thị Trấn Phố Châu - Hương Sơn 1

Vị trí : Góc vòng xuyến trung tâm Hương Sơn

Tầm nhìn : 1000

Kích thước : 20m x 7m

Chiều cao mặt đất : : ~20m

Chất liệu : Khung sắt, mặt Hifilex

Mật độ : Khung sắt, mặt Hifilex

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRẺ NGHỆ AN 

Địa chỉ: Đường Ven Sông, Khối Tân Hòa, Phường Vinh Tân, TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238 3844015 * Fax: 0238 3566940

Website: http://quangcaotrena.com.vn