Ngày 21-05-2024

Vòng Xoay Hàm Nghi - Tp Hà Tĩnh

Vị trí : Góc vòng xoay trung tâm TP Hà Tĩnh

Tầm nhìn : 1000

Kích thước : Pano 3D 12m x 6m

Chiều cao mặt đất : : 12m

Chất liệu : Trụ lốc, mặt nhôm 3D, đèn Metan

Mật độ : Trụ lốc, mặt nhôm 3D, đèn Metan

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRẺ NGHỆ AN 

Địa chỉ: Đường Ven Sông, Khối Tân Hòa, Phường Vinh Tân, TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238 3844015 * Fax: 0238 3566940

Website: http://quangcaotrena.com.vn