Ngày 16-10-2021

Vòng Xoay Lê Hồng Phong - TP Vinh

Vị trí : Vòng Xoay Lê Hồng Phong - TP Vinh

Tầm nhìn : 600m

Kích thước : 10m x 5m

Chiều cao mặt đất : : 12m

Chất liệu :

Mật độ :

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRẺ NGHỆ AN 

Địa chỉ: Đường Ven Sông, Khối Tân Hòa, Phường Vinh Tân, TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238 3844015 * Fax: 0238 3566940

Website: http://quangcaotrena.com.vn