Ngày 05-03-2024

Vòng Xoay Phương Đông - TP Vinh (đường Lê Duẫn)

Vị trí : Vòng Xoay Phương Đông - TP Vinh (đường Lê Duẫn)

Tầm nhìn : 800m

Kích thước : 10m x 5m

Chiều cao mặt đất : :

Chất liệu :

Mật độ :

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRẺ NGHỆ AN 

Địa chỉ: Đường Ven Sông, Khối Tân Hòa, Phường Vinh Tân, TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238 3844015 * Fax: 0238 3566940

Website: http://quangcaotrena.com.vn