CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRẺ NGHỆ AN 

Địa chỉ: Đường Ven Sông, Khối Tân Hòa, Phường Vinh Tân, TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: (84-0238)3844015 * Fax: (84-0238)3566940

Website: http://quangcaotrena.com.vn